EFS Hörbykrets

Om oss

Om du tror på att Jesus Kristus dog för dig får du rätt att bli Guds barn.
Detta evangelium är det centrala i vår tro.

EFS Hörbykrets är som namnet avslöjar en del av EFS – Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.

Vad är EFS?

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) är en självständig rörelse inom Svenska kyrkan. Följaktligen är EFS inte en frikyrka, utan står på samma lutherska bekännelses grund som Svenska kyrkan. EFS pastorer är prästvigda av biskop i Svenska kyrkan.

Men organisatoriskt är EFS en självständig rörelse, med en lokal-, en regional- och en riksnivå, ledda av demokratiskt valda styrelser.

Fokus har allt sedan starten 1856 legat på att rusta och ge mandat till enskilda kristna att ta aktiv del i kyrkans uppdrag att sprida det glada budskapet om Jesus. Bibelcentrerad förkunnelse har en central plats i EFS verksamhet, liksom missionsarbete i speciellt Afrika. EFS var den första svenska organisation som startade missionsverksamhet på denna kontinent, och har fortfarande ett omfattande arbete utomlands.

I Sverige organiserade man sig i ”missionsföreningar”, en benämning som fortfarande används. EFS har idag cirka 18000 medlemmar fördelade på ungefär 500 missionsföreningar i hela landet. Räknar man alla människor som deltar i EFS verksamhet blir antalet dock mycket större.

Att bli medlem i EFS är ett sätt att tydligt visa att man vill verka för att evangeliet når fler människor och att man själv är beredd att ta aktiv del i den uppgiften. Som medlem i en missionsförening har du tillgång till ett andligt hem och en kristen gemenskap. Du kommer med i ett nätverk med kontakter över hela landet och kan göra en insats för Guds rike.