EFS Hörbykrets

Bön och Själavård

Själavårdsgruppen

Ibland bär vi på saker som vi inte känner att vi kan dela med våra vänner.
Det kan handla om tron eller om livet i stort.
Känner du att du skulle vilja samtala med någon under tystnadspliktens skydd,
så tag kontakt med någon av oss i gruppen.

Du är välkommen att ringa och bestämma tid för samtal:

Kerstin Albin, Linderöd: 070-1421055
Torgny Carlsson, Hörby: 070-2288182
Inger Göstason, Västerstad: 070-3563277
Marta Engström Nilsson, Killhult: 073-4485782

Bönebrevlåda

Vi tror att Gud hör bön.

Kanske tänker du på något särskilt
som du skulle vilja att vi
hjälper dig att be för.

Skriv ner dina tankar och skicka till oss,
så tar vi med det i bön i kyrkan. Du är anonym
om du inte väljer att skriva ditt namn.