EFS Hörbykrets
 

Kontakt

Ordförande i EFS Hörbykrets

Göran Nilsson
goran@norreskog.se
0415-700 60

Ungdomsledare

Oskar Arvidsson
073-9333692

Kontaktperson för sporten
Andreas Göstason
070-294 99 06

Hörby missionsförening

Ordförande:
Thomas Åkesson
Tel 0415-102 02

Pärups missionsförening

Orförande:
Per Bertilsson
Tel 0413-300 21

Svensköps missionsförening

Ordförande:
Lena Nilsson
Tel 070-8329509

Scoutledare:
Lena Nilsson. Tel. 070-8329509
Lasse Bertilsson. Tel. 0415-700 56

Vill du hyra missionshuset? (se mer info under uthyrning)
Kontakta:
Göran Nilsson. Tel 0415-700 60 eller

Senast uppdaterad 170129